Rola i znaczenie podatku VAT w polskim systemie podatkowym

83 strony, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp    5

Rozdział pierwszy
Podatki pośrednie    7
1.1. Podstawowe cechy systemu podatkowego    7
1.2. Przesłanki wprowadzenia podatków pośrednich.    17
1.3. Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa    20

Rozdział drugi
Podatek od towarów i usług    29
2.1. Pojęcie podatku od towarów i usług    29
2.2. Konstrukcja prawna    35
2.3. Obowiązek podatkowy    41
2.4. Specyfika podatku    47

Rozdział trzeci
Zasady stosowania podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym    51
3.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania    51
3.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    58
3.3. Ewidencja podatkowa    64
3.4. Podatek należny i podatek naliczony    66
3.5. Opodatkowanie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie    73

Zakończenie    79
Bibliografia    81

image_pdf