Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego prawa

Ta praca dyplomowa liczy 60 stron, ma 72 pozycje w bibliografii i 77 przypisów

Spis treści 1
Wstęp 2
Rozdział I. Rys historyczny powstania i ustroju służb specjalnych III RP 3
2.1. Okres II RP (1918-1939) 3
2.2. Państwo podziemne (1939-1945) 7
2.3. PRL (1945-1989) 11
2.4. III RP 17
2.5. Wnioski 20
Rozdział II. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania ABW 23
3.1. Podstawy prawne 25
3.2. Organy i zasady działania 31
3.3. Zadania i formy działania 34
3.4. Doszkalanie 37
3.5. Wnioski 38
Rozdział III. Kierunki doskonalenia działań i prognozy na XXI wiek 40
4.1. Skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO 40
4.2. Zjawiska występujące w działalności ABW 43
4.3. Potrzeby organizacyjne, materiałowe i kadrowe 44
4.4. Działalność organów kierujących 45
4.5. Przewidywane efekty 49
4.6. Wnioski 51
Zakończenie 54
Bibliografia 56

image_pdf