Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego prawa

Ta praca dyplomowa liczy 61 stron, ma 72 pozycje w bibliografii i 77 przypisów

Spis treści 1
Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny powstania i ustroju służb specjalnych III RP 4
2.1. Okres II RP (1918-1939) 4
2.2. Państwo podziemne (1939-1945) 8
2.3. PRL (1945-1989) 12
2.4. III RP 18
2.5. Wnioski 21

Rozdział II. Struktura organizacyjna, kompetencje i zadania ABW 24
3.1. Podstawy prawne 25
3.2. Organy i zasady działania 31
3.3. Zadania i formy działania 34
3.4. Doszkalanie 37
3.5. Wnioski 39

Rozdział III. Kierunki doskonalenia działań i prognozy na kolejną dekadę XXI wiek 41
4.1. Skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO 40
4.2. Zjawiska występujące w działalności ABW 43
4.3. Potrzeby organizacyjne, materiałowe i kadrowe 44
4.4. Działalność organów kierujących 45
4.5. Przewidywane efekty 49
4.6. Wnioski 52

Zakończenie 55
Bibliografia 57

image_pdf