Rola banku zrzeszającego w sektorze banków spółdzielczych na przykładzie banku S

Tytuł pracy: ROLA BANKU ZRZESZAJĄCEGO W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TORUNIU
Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Wstęp 1
I. Geneza i przeobrażenia spółdzielczości bankowej w Polsce 3
1. Bankowość spółdzielcza 3
1.1. Rys historyczny funkcjonowania bankowości spółdzielczej 3
1.2. Specyfika banku spółdzielczego na tle innych banków 5
2. Spółdzielczość bankowa w Polsce po 1989r 9
2.1. Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych na etapie przechodzenia do gospodarki rynkowej 9
2.2. Procesy tworzenia niezależnych banków regionalnych 12
2.3. Restrukturyzacja banków spółdzielczych 15
3. Sytuacja prawna banków wchodzących w skład niezależnych zrzeszeń (1994-1998) 29

II. Banki spółdzielcze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 32
1. Perspektywy sektora banków spółdzielczych w Polsce 32
2. Działalność spółdzielczych grup bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej39

III. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa 47
1. Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielczej Grupy Bankowej 47
2. Zrzeszenie regionalne banków spółdzielczych – GBW S.A. 60

IV. Bank Spółdzielczy w Toruniu 64
1. Sytuacja ekonomiczno – finansowa banku wg stanu na 31 12 2002r 64
2. Determinanty rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu 73
3. Korzyści wynikające z zrzeszenia się Banku Spółdzielczego w Toruniu z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu 76

Zakończenie 80
Bibliografia 81
Spis tabel i wykresów 83

image_pdf