Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

85 stron, 54 pozycje bibliograficzne

Wstęp    3

Rozdział I. Współczesne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem    5
1.1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie    5
1.2. Kreowanie i wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie    13
1.3. Strategiczne przeobrażenia przedsiębiorstw w erze „nowej ekonomii”    18

Rozdział II. Restrukturyzacja jako narzędzie wykorzystujące potencjalne możliwości przedsiębiorstwa    25
2.1. Pojęcie i istota restrukturyzacji    25
2.2. Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw    30
2.3. Przyczyny i rezultaty restrukturyzacji    46
2.4. Prywatyzacja i jej wymiar strategiczny    56

Rozdział III. Proces restrukturyzacji w przedsiębiorstwie Opoczno S.A.    59
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa    59
3.2. Przyczyny restrukturyzacji w przedsiębiorstwie Opoczno SA    63
3.3. Przebieg restrukturyzacji w przedsiębiorstwie Opoczno S.A.    66
3.4. Skutki restrukturyzacji w przedsiębiorstwie Opoczno SA    72

Zakończenie    77
Bibliografia    80
Spis rysunków    84
Spis tabel    85

image_pdf