Restrukturyzacja i innowacja przedsiębiorstwa np. przedsiębiorstwa Kross

Praca magisterska, liczy 115 stron, broniona we Wrocławiu

WSTĘP
Rozdział 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
1.1 Pojęcie restrukturyzacji
1.2 Restrukturyzacja jako metoda wzrostu wartości nabytego przedsiębiorstwa
1.3 Restrukturyzacja przemysłu w ramach integracji Rzeczypospolitej Polskiej
z Unią Europejską.
Rozdział 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.1 Pojęcie struktury organizacyjnej
2.2 Organizacja i zasady tworzenia struktur organizacyjnych
2.3 Podstawowe typy struktur organizacyjnych
Rozdział 3. Przemiany w ramach struktury organizacyjnej wynikające z
restrukturyzacji
3.1 Metody analizy struktur organizacji
3.2 Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie
3.3 Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym
przedsiębiorstwie
3.4 Rola managera zasobami ludzkimi w rozstrzyganiu sporów po
restrukturyzacji
Rozdział 4. Struktura organizacyjna firmy KROSS i jej zadania
4.1 Historia Kross Sp. z. o.o.
4.2 Przedmiot działalności Kross Sp. z. o.o.
4.3 Analiza struktur organizacji KROSS
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf