Resocjalizacja młodzieży w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Rzeszowie

licencjacka – Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza

Wstęp

I. Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka
1. Pojęcie resocjalizacji
2. Cele resocjalizacji
3. Zasady resocjalizacji

II. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne
1. Postawy formalno – prawne
2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
3. Wykonawca zadań resocjalizacyjnych

III. Oddziaływania resocjalizacyjne na skazanych – badania własne
1. Metodyka badań własnych
2. Przebieg badań
3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Aneks

image_pdf