Represje polityczne wobec opozycji politycznej w świetle działania Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”

Praca magisterska obroniona na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 99 stron.

Represje polityczne wobec opozycji politycznej w świetle działania Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” na przykładzie województwa kieleckiego

WSTĘP – s. 3

ROZDZIAŁ I NA DRODZE DO ZMIAN – s. 5
1. Klimat polityczny – s. 6
2. Pierwsze próby aktywności – s. 18
3. Szansa działania – s. 23

ROZDZIAŁ II WSPÓŁPRACOWNICY – s. 26
1. Sprawdzenie wiarygodności działaczy opozycyjnych – s. 27
2. Aresztowania – s. 35
3. Adwokaci – s. 38

ROZDZIAŁ III FORMY REPRESJI. PRÓBY OBRONY – s. 42
1. Manifestowanie niezadowolenia – „polityczne graffiti” – s. 43
2. Kolportaż – s. 45
3. Rewizje – s. 48
4. Stosunek władz do aktywnych duchownych – s. 52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów– s. 54
6. Ukryte nękanie – s. 57

ROZDZIAŁ IV PRÓBA OFENSYWY – s. 61
1. Procesy z WUSW – s. 62
2. Obchody 1-go Maja – s. 73
3. Kwesta – s. 79
4. Rocznice – s. 82
5. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka – s. 87

BIBLIOGRAFIA – s. 93

image_pdf