Reklama społeczna jako zjawisko marketingu społecznego w Polsce

104 strony, 47 pozycji bibliograficznych

Wstęp    3

Rozdział I. Marketing społeczny    6
1. Pojęcie marketingu i marketingu społecznego    6
2. Koncepcja marketing-mix    12
3. Rola mediów w marketingu społecznym    19

Rozdział II. Reklama jako elementu komunikacji firmy z rynkiem    26
1. Pojęcie, cele i funkcje reklamy    26
2. Podstawowe procedury reklamy    32
3. Rodzaje reklamy    34
4. Koncepcja kampanii reklamowej    52

Rozdział III. Charakterystyka reklamy społecznej    65
1. Pojęcie reklamy społecznej    65
2. Psychologia reklamy społecznej    71
3. Grupa docelowa kampanii społecznej    77
4. Badania marketingowe w reklamie społecznej    80

Rozdział IV. Analiza wybranych kampanii reklamowych    84
1. Podaruj dzieciom słońce    84
2. Akcja „Pajacyk”    88
3. Kampania firmy American Express    91
4. Kampania promująca bezpieczny styl jazdy    94

Zakończenie    99
Bibliografia    102
Spis tabel i rysunków    105

image_pdf