Reklama społeczna i jej znaczenie w procesie komunikacji społecznej

102 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I  Wprowadzenie do zagadnień reklamy    4
1.1. Miejsce reklamy w marketingu    4
1.2. Geneza reklamy    7
1.3. Istota reklamy    11
1.4. Działanie reklamy    12
1.5. Klasyfikacja reklamy    15
1.6. Znaczenie reklamy dla nadawców i odbiorców    18

Rozdział II  Zagadnienia reklamy społecznej    21
2.1 Istota reklamy społecznej    21
2.1.1. Geneza reklamy społecznej    21
2.1. 2 Definicje reklamy społecznej    26
2.1.3. Problematyka reklamy społecznej    28
4 Podział reklamy społecznej    33
2.2 Specyfika reklamy społecznej    36
2.2.1.Kryteria różnicujące reklamę społeczną od komercyjnej    36
2.2.2 Koncepcja marketingu mix w reklamie społecznej    39
2.3 Sposoby oddziaływania reklamy społecznej na odbiorców    41
2.3.1 Rola emocji i informacji w reklamie społecznej    42
2.3.2 Oddziaływanie pozytywne i negatywne w reklamie społecznej    43
2.3.3 Nagrody i kary w reklamie społecznej    45
2.4 Znaczenie reklamy społecznej    47
2.4.1 Sytuacja na rynku reklamy społecznej w Polsce    48
2.4.2 Zalety i wady reklamy społecznej    50

Rozdział III Reklama a względy etyczne    52
3.1 Czym jest etyka, czym jest moralność    52
3.3 Specyfika reklamy społecznej w kontekście kodeksów etycznych    58
3.4 Zagadnienia reklamy społecznej dotykające etyki    61
3.5 Znaczenie etyki w reklamie społecznej    65

Rozdział IV Etyka w reklamie społecznej    67
4.1 Wprowadzenie    68
4.2 Badanie    69
4.2.1 Metoda badawcza    69
4.2.2 Materiał badawczy    70
4.2.3 Osoby badane    75
4.2.4 Schemat badania    76
4.2.5 Procedura badania    77
4.3 Wyniki    78
4.3.1 Wyniki dotyczące uczestników badania    78
4.3.2 Wyniki dotyczące kampanii „Mama ma AIDS”    80
4.3.3 Wyniki dotyczące kampanii „Służy do grania”    84
4.3.4 Wyniki dotyczące kampanii „Zapal sobie”    87
4.3.5 Podsumowanie wyników ankiety    90
4.4 Wnioski z badania    92

Zakończenie    95
Bibliografia    97
Spis tabel    100
Spis rysunków    101

image_pdf