Reklama jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku

109 stron, 41 pozycji bibliograficznych

Wstęp    4

Rozdział 1. Zachowania konsumentów na rynku i czynniki je kształtujące    7
1.1. Pojęcie zachowania konsumentów na rynku    7
1.2. Ogólny model zachowania konsumentów na rynku    8
1.3. Czynniki kreujące zachowania konsumentów na rynku    13
1.3.1. Czynniki demograficzno-ekonomiczne    17
1.3.2. Czynniki psychologiczne    19
1.3.3. Czynniki społeczno- kulturowe    24
1.3.4. Czynniki zewnętrzne    29
1.3.4.1. Bodźce marketingu-mix    29
1.3.4.2. Bodźce sytuacyjne    32

Rozdział 2. Reklama i jej mechanizm oddziaływania na konsumentów    33
2.1. Istota reklamy i jej formy    33
2.2. Modele reklamy    37
2.2.1. Model AIDA    37
2.2.2. Model DAGMAR    39
2.3. Nośniki reklamy    40
2.4. Mechanizm oddziaływania reklamy na konsumenta    41
2.4.1.Oddziaływanie na sferę poznawczą    41
2.4.2. Oddziaływanie na sferę emocjonalną    42
2.4.3. Oddziaływanie na sferę behawioralną    45
2.5. Techniki wykorzystywane w reklamie w celu kreowania zmian zachowań konsumentów    47
2.5.1. Oddziaływanie na pamięć    47
2.5.2. Oddziaływanie na emocje    48
2.5.3. Oddziaływanie na podświadomość – reklama podprogowa    52
2.5.4. Sugestia w reklamie    53
2.5.5. Humor w reklamie    55
2.5.6. Reklama skandalizująca    56
2.5.7. Reklama nieetyczna i nieuczciwa    59
2.5.8. Kryptoreklama    62
2.6. Rola koloru w reklamie    63

Rozdział 3. Reakcje konsumentów na reklamę w świetle literatury    70
3.1. Postawy konsumentów wobec reklamy    70
3.2. Stosunek do reklamy    74
3.3. Zakupy dokonywane pod wpływem reklamy    82
3.4. Nasycenie reklamami    88

Rozdział 4. Reakcje Polskich konsumentów na reklamy wybranych produktów    91
4.1. Reakcje Polskich konsumentów na reklamy alkoholu    91
4.2. Reakcje Polskich konsumentów na reklamy papierosów    98

Zakończenie    104
Bibliografia    106
Spis tabel    108
Spis rysunków    109

image_pdf