Regionalna Izba Obrachunkowa

96 stron, 46 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
Pojęcie finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.1. Pojęcie i cechy finansów jednostek samorządu terytorialnego
1.2. System zasilania finansowego jednostek samorządowych
1.3. Zadania realizowane w zakresie finansów
1.4. Podstawy prawne finansów jednostek samorządowych

Rozdział II.
Nadzór i kontrola samorządowej gospodarki finansowej w systemie zarządzania finansami j.s.t.
2.1. Nadzór i kontrola – definicja i terminologia
2.2. Zarządzanie  finansami samorządowymi a kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
2.3. Pozycja i zadania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce –  uwagi wprowadzające

Rozdział III.
Regionalne Izby Obrachunkowe
3.1. Powstanie i status RIO
3.2. Zadania RIO
3.3. Organizacja i zasady działania RIO
3.3.1. Kolegium RIO
3.3.1.1. Członkowie kolegium RIO
3.4. Organizacja wewnętrzna RIO

Rozdział IV.
Postępowanie w sprawach objętych nadzorem regionalnych izb obrachunkowych
4.1. Wszczęcie postępowania
4.2. Czynności wyjaśniające
4.3. Wstrzymanie i stwierdzenie nieważności wykonania uchwały budżetowej
4.4. Ustalenie budżetu
4.5. Zakończenie postępowania nadzorczego
4.6. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf