Reforma systemu ubezpieczeń społecznych

UNIWERSYTET IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PRAWA SPECJALNOŚĆ: PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (94 strony)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE I EWOLUCJA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.1. Pojęcie ubezpieczeń społecznych.
1.2. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce.
1.3. Nowy system ubezpieczeń społecznych.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2.1. Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym.
2.2 Osoby, które mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
2.3 Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu na wypadek choroby i macierzyństwa.
2.4. Osoby, które mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
2.5. Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu.
2.6. Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.
2.7. Zbieg ubezpieczeń społecznych.

ROZDZIAŁ III
WYSOKOŚĆ I PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

3.1. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i źródła ich finansowania.
3.2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

ROZDZIAŁ IV
DOKUMENTOWANIE DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH

4.1 Dokumentacja ubezpieczeniowa po reformie ubezpieczeń społecznych.
4.1.1. Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące ubezpieczonych.
4.1.2. Dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek.
4.1.3. Dokumenty rozliczeniowe.
4.1.4. Dokumenty płatnicze.
4.2. Zasady przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej.

ROZDZIAŁ V
SANKCJE I ULGI PŁATNIKÓW SKŁADEK WYKONUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ KONTROLA WYKONYWANIA TYCH ZADAŃ

5.1. Sankcje płatników nie wykonujących zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
5.2. Ulgi w spłacie należności.
5.3. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

ZAKOŃCZENIE

image_pdf