Rachunkowość rezerw ubezpieczycieli

Praca magisterska, obroniona na SGH na bdb. 64 strony, marginesy 2,5cm, nagł./stopka 1,25cm, 1cm na oprawę.
Czcionka Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5

Spis treści

WSTĘP.3
Rozdział 1
ISTOTA REZERW W RACHUNKOWOŚCI 8
1.1. Pojęcie rezerw w rachunkowości 8
1.2. Cel tworzenia rezerw 9
1.3. Klasyfikacja rezerw tworzonych przez ubezpieczycieli 10
1.3.1 Podział rezerw 10
1.3.1.1. Rezerwy na utratę wartości aktywów
(korekty wartości aktywów) 14
1.3.1.2. Rezerwy na ryzyko gospodarcze 17
1.3.2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 19

Rozdział 2
RODZAJE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ ZASADY I METODY ICH TWORZENIA 26
2.1. Podział rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 26
2.1.1. Rezerwa składek30
2.1.2. Rezerwa na ryzyka niewygasłe 35
2.1.3. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 36
2.1.4. Rezerwy na skapitalizowaną wartość rent 40
2.1.5. Rezerwy ubezpieczeń na życie 41
2.1.6. Rezerwa na wyrównanie wskaźnika szkodowości (ryzyka) 42
2.1.7. Rezerwy na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych 44
2.1.8. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 45

2.2. Ewidencja rezerw 46
2.2.1. Ewidencja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 46
2.2.2. Ewidencja rezerw pozostałych 51

Rozdział 3
PREZENTACJA REZERW W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 56
3.1. Elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń 56
3.2. Pozycje rezerw w sprawozdaniach finansowych zakładów
ubezpieczeń 57

PODSUMOWANIE 60
BIBLIOGRAFIA 64

image_pdf