Rachunki bankowe na przykładzie ING Banku Śląskiego

Praca licencjacka
Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza  BIELSKO-BIAŁA

Wstęp 2

I. Podstawowe wiadomości o produktach bankowych 4
1.1 Pojęcie i funkcje banku 4
1.2 Pojęcie i rodzaje produktów bankowych 14

II. Metodologiczne aspekty rachunku bankowego 28
2.1 Pojęcie rachunku bankowego i jego rodzaje 28
2.2 Rachunki osób fizycznych 41
2.3 Rachunki podmiotów instytucjonalnych 50

III. Zasady prowadzenia rachunków bankowych na przykładzie Banku Śląskiego SA 54
3.1 Rachunki dla osób fizycznych 54
3.2 Rachunki dla przedsiębiorstw 64

Załączniki 80
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis wykresów 83
Spis tabel 83

image_pdf