Przygotowanie i realizacji inwestycji komunalnych gminy

Praca Licencjacka – 110 stron
Akademia Ekonomiczna

Wstęp

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

1.1 Definicja inwestycji i ich podział
1.2 Proces i cykl realizacji inwestycji
1.3 Zasady i Źródła finansowania inwestycji
1.4 System realizacji inwestycji

ROZDZIAŁ II. GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2.1 Administracja publiczna – istota, zadania
2.1.1 Administracja państwowa
2.1.2 Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna)
2.2 Samorząd gminy – jego istota i podstawy prawne
2.3. Zadania gminy i jej kompetencje
2.4 Gospodarka finansowa gminy (budżet)

ROZDZIAŁ III. INWESTYCJE KOMUNALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY

3.1 Pojęcie działalności komunalnej
3.2 Typowe zadania inwestycyjne realizowane przez gminę
3.3 Ustalenie potrzeb inwestycyjnych jako wyraz realizacji strategii gminy
3.4 Formułowanie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy

ROZDZIAŁ IV. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH GMINY XXX

4.1 Charakterystyka gminy XXX
4.2 Przygotowanie projektów inwestycyjnych
4.3 Zasady i Źródła finansowania projektów gminy
4.4 Realizacja projektów inwestycyjnych gminy

Podsuwanie i wnioski końcowe
Wykaz tabel, rysunków i schematów
Bibliografia

image_pdf