Przewozy kontenerowe

90 stron, 71 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział. I. Ogólna charakterystyka organizacji przewozów kontenerowych    4
1. Organizacja żeglugi    7
2. Funkcjonowanie terminali kontenerowych    11
3. Dokumenty w przewozach kontenerowych    19
4. Formuły kontenerowe    21

Rozdział II. Ogólna charakterystyka ładunku    26
1. Budowa i typy kontenerów    26
2. Zadania kontenera    31
3. Podatność na kontenery    38

Rozdział III Planowanie operacji    42
1. Zasady i etapy preplaningu.    45
2. Zasady planowania i sztauowania na statku.    49
3. Organizowanie czynności na terminalu.    52
4. Kontenery niebezpieczne , ładunki specjalne.    57
5. Sztauowanie (materiałów niebezpiecznych) na statku    61

Rozdział. IV. Analiza działalności Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego    67

Zakończenie    82
Bibliografia    84
Spis tabel i rysunków    89

image_pdf