Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Praca dyplomowa przedłożona w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach. Ma 30 stron.

1. Wstęp
2. Definicja i podział przestępstw
3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki
4. „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”
5. Branie zakładnika art. 252 k.k.
6. Handel ludźmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k.
7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolności zgromadzeń art. 254 k.k.
8. Nawoływanie do przestępstwa art. 255 k.k.
9. Publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści.
10. Publiczne znieważanie lub naruszanie nietykalności z powodów narodowościowych etnicznych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość art. 257 k.k.
11. Związek przestępny. Zorganizowana grupa przestępcza art. 258 k.k.
12. Niepodleganie karze przez uczestnika związku przestępczego art. 259 k.k.
13. Udaremnienie przeprowadzenia legalnego zebrania art. 260 k.k.
14. Znieważanie obiektów o znaczeniu symbolicznym art. 261 k.k.
15. Znieważenie zwłok ludzkich, ograbienie grobu art. 262 k.k.
16. Wyrób i posiadanie broni palnej bez zezwolenia art. 263 k.k. .
17. Nielegalne przekroczenie granicy art. 264 k.k.
18. Bibliografia

image_pdf