Przestępczość zorganizowana w polskim prawie karnym

69 stron, 79 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Definicja przestępczości zorganizowanej w Polsce    4
1. Rys historyczny i pojęcie przestępczości zorganizowanej    4
2. Definicja przestępczości zorganizowanej w polskim prawie karnym    12
3. Uwarunkowania polskiej przestępczości zorganizowanej i główne kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych    15

Rozdział II. Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej    23
1. Analiza podstaw prawnych zjawiska przestępczości zorganizowanej    23
2. Instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną    26
3. Środki do zwalczania przed przewidziane w kodeksie karnym    38

Rozdział III. Świadek koronny i świadek incognito jako metoda walki z przestępczością zorganizowaną    53
1. Podstawy prawne i zakres funkcjonowania    53
2. Instytucja świadka incognito    55
3. Instytucja świadka koronnego    60

Zakończenie    63
Bibliografia    65

image_pdf