Przestępczość zorganizowana w Polsce i sposoby jej zwalczania

Praca licencjacka poświęcona tematyce z prawa karnego, opisane w niej zostały instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną, sposoby zwalczania, historia przestępczości w Polsce i sylwetki najgroźniejszych przestępców lat 90. Praca napisana przejrzystym zrozumiałym językiem.

Wstęp 3
Wykaz skrótów 4
Rozdział 1. Przestępczość zorganizowana 5-14
1.1. Definicja przestępczości zorganizowanej 5-7
1.2. Cechy charakterystyczne polskiej zorganizowanej grupy przestępczej 8-10
1.3. Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce z uwzględnieniem
sylwetek najgroźniejszych i najpopularniejszych przestępców 10-14
Rozdział 2. Najgroźniejsze rodzaje działalności przestępczej 15-22
2.1. Produkcja, przemyt alkoholu i wyrobów tytoniowych 15-17
2.2. Przestępstwa finansowe 17-19
2.3. Przestępstwa w obrocie paliwami 19-20
2.4. Przemyt i produkcja narkotyków 20-22
Rozdział 3. Instytucje powołane do walki z przestępczością zorganizowaną 23-32
3.1. Policja 23-24
3.2. Centralne Biuro Śledcze 24-27
3.3. Służby Celne 27-28
3.4. Straż Graniczna 28-29
3.5. Prokuratura 29-30
3.6. Interpol 30-31
3.7. Europol 31-32
Rozdział 4. Instytucje prawne i organizacyjne w zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej 33-40
4.1. Świadek Koronny 33-36
4.2. Świadek Incognito 36-38
4.3. Przesyłka kontrolowana i dostawa niejawnie nadzorowana 38-40
Zakończenie 41
Bibliografia 42
Literatura uzupełniająca 43
Wykaz stron internetowych 43
Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa 44

image_pdf