Przestępczość w Polsce

Praca licencjacka. Ma 65 stron.

Wstęp ……………………………………………………………………… 2

Rozdział I
Statystyczny obraz przestępczości w Polsce …………………………4

Rozdział II
Wstępne stadia działania przestępnego …………………………….. 7
2.1. Planowanie przestępstwa …………………………………………. 7
2.2. Przygotowanie przestępstwa …………………………………….. 11

Rozdział III
Przestępczość zorganizowana ………………………………………… 15
3.1. Stan zagrożenia przestępczością ciężką ……………………. 19
3.2. Pranie brudnych pieniędzy ………………………………………. 21
3.3. Przemyt i handel narkotyków ………………………………… 29
3.4. Przemyt spirytusu ……………………………………………….. 36
3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów …………………………….. 37
3.6. Handel żywym towarem ……………………………………… 38
3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów ………………. 40

Rozdział IV
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestępczością … 44
4.1. Świadek incognito (anonimowy) ……………………………. 44
4.2 Porozumienie między prokuratorem i oskarżonym ………… 47
4.3. Świadek koronny ……………………………………………….. 50
4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów …………………………………… 55
4.5. Zakup kontrolowany……………………………………………… 57
4.6. Tajny agent policji i nadzorowanie tajne ……………………. 58

Zakończenie …………………………………………………………….. 61
Wykaz skrótów ………………………………………………………….. 62
Wykaz tabel …………………………………………………………….. 63
Bibliografia ………………………………………………………………. 64

image_pdf