Przemoc wobec kobiet i dzieci – aspekty prawne

Praca licencjacka z prawa karnego oceniona na bardzo dobry…

Wstęp

Rozdział I. Przemoc w rodzinie – próba zdefiniowania zjawiska
1.1. Definicje przemocy w świetle literatury
1.2. Badania empiryczne na temat zjawiska przemocy w rodzinie
1.3. Formy przemocy wobec kobiet i dzieci
1.4. Fazy towarzyszące krzywdzeniu kobiet i dzieci

Rozdział II. Przemoc w rodzinie- prawne uregulowania
2.1. Prawo międzynarodowe
2.2. Prawo krajowe
2.3. Możliwości, sposoby i środki prawne wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
2.4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

image_pdf