Przemoc w rodzinie

61 stron, 27 pozycji w bibliografii, ankieta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE  W LITERATURZE PRZEDMIOTU 4
1.1. DEFINICJE PRZEMOCY W RODZINIE 4
1.2. PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE 6
1.3. STADIA PRZEMOCY 11
1.4. OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE 16
1.5. FORMY POMOCY I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 19

ROZDZIAŁ II.  OPIS BADAŃ WŁASNYCH 24
2.1. CEL, PROBLEM ORAZ HIPOTEZY BADAWCZE 29
2.2. TECHNIKI STOSOWANE W BADANIACH 31
2.3. CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH 33

ROZDZIAŁ III. PROBLEMY PRZEMOCY W RODZINIE 39
3.1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W RODZINIE 39
3.2. RODZAJE I OFIARY PRZEMOCY 45
3.3. ANALIZA WYWIADÓW 51
3.4. WNIOSKI 52

ZAKOŃCZENIE 54
ANKIETA 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 61

image_pdf