Przemoc i agresja a trudności wychowawcze w rodzinie patologicznej

Sprzedam pracę magisterską. Praca liczy ponad 130 stron, opatrzona przypisami i literaturą. Zaliczona na 5.

Dla zainteresowanych możliwość przesłania spisu treści.

Przemoc w rodzinie to niezwykle ważny aspekt. Jest to celowe działanie z wykorzystaniem siły wobec członka rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i krzywdę. Przemoc ta może być skierowana przeciwko kobietom, dzieciom, a nawet, choć znacznie rzadziej, mężczyznom. Często jeden członek rodziny molestuje wszystkich innych członków fizycznie i psychicznie. Ta przemoc jest zamierzona i charakteryzuje się wyraźną asymetrią sił.

Wykorzystywanie dzieci jest najgorszym przejawem tego typu zachowań w społeczeństwie. Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych – głównie rodziców i opiekunów – wobec siebie, a jednocześnie doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces ten jest świadomym i niezamierzonym działaniem osoby dorosłej, co ma negatywny wpływ na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka.

image_pdf