Przegląd metod dostępu do Internetu

Praca dyplomowa o objętości 69 stron, 45 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. HISTORIA I ROZWÓJ INTERNETU 4
1.1. Historia Internetu 4
1.2. Przegląd usług internetowych 11
1.3. Zasada działania protokołu TCP/ IP 22

ROZDZIAŁ II. METODY DOSTĘPU DO INTERNETU 24
2.1. Modem dial-up 24
2.2. SDI 29
2.3. Technologia ISDN 30
2.5. Technologia DSL 32

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PORÓWNAWCZA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU 42
3.1. Inne technologie dostępu 42
3.1.1. Multimedialny dostęp komórkowy 43
3.1.2. Metody bezprzewodowe 47
3.3. Analiza porównawcza metod dostępu do Internetu 56

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 64
SPIS FOTOGRAFII 65

image_pdf