Prywatyzacja wielkich przedsiębiorstw w Polsce

Praca magisterska

Wstęp
Rozdział 1
Przesłanki prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce
1.1. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
1.1.1. Rodzaje prywatyzacji najczęściej stosowane w Polsce
1.2. Rentowność monopoli w Polsce
1.2.1. Polskie Koleje Państwowe
1.2.2. Nafta Polska
1.2.3. Telekomunikacja Polska S.A.
1.3. Korzyści płynące z prywatyzacji

Rozdział 2
Wzrost efektywności i konkurencyjności prywatyzowanych firm
2.1. Wpływ własności prywatnej na poprawę efektywności gospodarki
2.2. Restrukturyzacja i modernizacja prywatyzowanych przedsiębiorstw
2.2.1. Zmiany strukturalne Polskich Kolei Państwowych
2.2.2. Restrukturyzacja i modernizacja Polskiego Koncernu Naftowego
2.2.3.Telekomunikacja Polska S.A. u progu zmian
2.3. Konkurencja jako skuteczne narzędzie wzrostu efektywności
2.3.1. PKN wobec konkurencji krajowej i zagranicznej
2.3.2. Demopolizacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Rozdział 3
Prywatyzacja wielkich przedsiębiorstw a rozwój gospodarki polskiej
3.1. Prywatyzacja a rozwój rynku kapitałowego w Polsce
3.2. Wzrost dochodów budżetowych państwa
3.3. Wzrost wydatków na inwestycje i infrastrukturę
3.4. Wzrost wydatków na badania i rozwój

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis tabel

image_pdf