Prostownik

PRACA DYPLOMOWA, Technikum Samochodowe w Warszawie 2003

Spis treści

1. Układy prostownicze…………………………………………………1
1.1 Wprowadzenie………………………………………………………….2
1.2 Prostowniki……………………………………………………………..4
2. Elementy prostownika………………………………………………..19

2.1 Filtry prostownicze…………………………………………………..20

2.2 Rezystory…………………………………………………………….22
2.2.1 Wprowadzenie………………………………………………………22
2.2.2 Rezystory……………………………………………………………..23

2.3 Diody półprzewodnikowe……………………………………….25
2.3.1 Wprowadzenie………………………………………………………25
2.3.2 Diody półprzewodnikowe……………………………………….26
2.3.3 Diody stabilizacyjne………………………………………………31

2.4 Półprzewodnikowe elementy przełączające………………34
2.4.1 Wprowadzenie………………………………………………………34
2.4.2 Tyrystory……………………………………………………………..35

2.5 Transformator……………………………………………………..39
2.5.1 Zasada działania transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym …. 39
2.5.2 Budowa transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym ….. 42

image_pdf