Promocja walorów turystycznych dla rozwoju Janowa Lubelskiego i okolic

praca licencjacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

SPIS TREŚCI

Wstęp 4
Rozdział I
Ogólna charakterystyka powiatu janowskiego 6
1.1. Środowisko geograficzno – przyrodnicze 6
1.2. Zarys historyczny ziemi janowskiej 9
1.3. Powiat janowski obecnie 13
Rozdział II
Atrakcyjność turystyczna powiatu janowskiego 15
2.1. Walory przyrodnicze 15
2.2. Walory antropogeniczne 20
Rozdział III
Stan zagospodarowania turystycznego regionu 38
3.1. Infrastruktura turystyczna 38
3.1.1. Baza noclegowa 38
3.1.2. Baza gastronomiczna 44
3.2. Infrastruktura społeczna 45
3.3. Kultura i promocja zewnętrzna 46
3.4. Szlaki turystyczne powiatu janowskiego 48
Zakończenie 52
Bibliografia 53
Spis tabel 54
Spis zdjęć 54
Spis map 55
Prasa 55
Foldery 55
Strony internetowe 55

image_pdf