Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku np. firmy dr Irena Eris

103 strony, 73 pozycje w bibliografii

Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku na przykładzie firmy dr Irena Eris

Wstęp    2

Rozdział. I.  Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i funkcje reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    11
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy    19

Rozdział II Oddziaływanie reklamy na odbiorcę    25
1. Język w kampanii reklamowej    25
2. Wywoływanie emocji w reklamie    30
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej    35
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    40
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym    46

Rozdział III. Tworzenie reklamy i dobór grup docelowych w warunkach uczciwej konkurencji    51
1. Etapy tworzenie i cele reklamy    51
2. Decyzje w zakresie grup docelowych, treści reklamy oraz jej budżetu    55
3. Rodzaje reklamy w odniesieniu do obowiązujących unormowań prawnych    63
3.1. Nieuczciwa konkurencja w reklamie    66
3.2. Reklama nierzeczowa i ukryta    66
3.3. Reklama uciążliwa i kryptoreklama    67
4. Inne rodzaje reklamy    68
4. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy    69

Rozdział IV. Działania promocyjne kształtujące wizerunek firmy dr Irena Eris    73
3.1. Reklama – jej rola w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa    73
3.1.1. Nazwa i opakowanie – ich rola w procesie promocji marki    79
3.1.2. Reklama prasowa    83
3.1.3. Reklama zewnętrzna    88
3.2. Promocja sprzedaży    90
3.3. Pozycja marki firmy Eris na polskim rynku    91

Zakończenie    96
Bibliografia    98
Spis tabel i rysunków    103

image_pdf