Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Sprzedam prace magisterską „Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii”. Bardzo dobry wzorzec i pomoc naukowa do pisania wlasnej pracy. Praca broniona w lipcu 2012 w Warszawie na kierunku turystyka i rekreacja na ocenę bdb 🙂 Cena 400 zl do negocjacji, 97 stron.

Wstęp

Rozdział I Środowisko geograficzne Hiszpanii
1.1. Charakterystyka fizjograficzna wybranych elementów przyrodniczych
1.1.1 Ukształtowanie powierzchni na tle budowy geologicznej
1.1.2 Klimat
1.1.3 Flora i fauna
1.1.4 Gospodarka
1.1.5 Historia państwa

Rozdział II Charakterystyka atrakcji turystycznych Hiszpanii
2.1. Pojęcie atrakcji turystycznej
2.1.1 Walory przyrodnicze
2.1.2 Walory turystyczne dóbr kultury
2.2.3 Elementy zagospodarowania turystycznego

Rozdział III Rola promocji w turystyce na przykładzie Hiszpanii
3.1. Pojęcie, rola i struktura promocji
3.2. Reklama turystyczna
3.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupełniająca
3.4. Sprzedaż osobista

Rozdział IV Ruch turystyczny w Hiszpanii
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej
4.2. Sezonowość turystyki przyjazdowej
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów i długość pobytów

Rozdział V. Ankieta dotycząca atrakcyjności turystycznej Hiszpanii z perspektywy polskiego turysty

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel

image_pdf