Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Sprzedam prace magisterska, 97 stron. Praca została obroniona w lipcu 2012 roku w Warszawie na bardzo dobry. Świetny material pomocniczy przy pisaniu pracy dyplomowej.

Spis treści

Streszczenie
Wstęp

Rozdział I Środowisko geograficzne Hiszpanii
1.1. Charakterystyka fizjograficzna wybranych elementów przyrodniczych
1.1.1 Ukształtowanie powierzchni na tle budowy geologicznej
1.1.2 Klimat
1.1.3 Flora i fauna
1.1.4 Gospodarka
1.1.5 Historia państwa

Rozdział II Charakterystyka atrakcji turystycznych Hiszpanii
2.1. Pojęcie atrakcji turystycznej
2.1.1 Walory przyrodnicze
2.1.2 Walory turystyczne dóbr kultury
2.1.2.1   Kuchnia hiszpańska
2.2.3 Elementy zagospodarowania turystycznego

Rozdział III Rola promocji w turystyce na przykładzie Hiszpanii
3.1. Cechy i zadania promocji w turystyce
3.2. Organizacje i programy promujące turystykę w Hiszpanii
3.3. Rola biur podróży i Internetu w promocji Hiszpanii
3.4 Analiza SWOT w aspekcie promocyjnym atrakcji turystycznych Hiszpanii

Rozdział IV Ruch turystyczny w Hiszpanii
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej
4.2. Sezonowość turystyki przyjazdowej
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów i długość pobytów
4.4. Udział Polaków w turystyce przyjazdowej do Hiszpanii

Rozdział V. Ankieta dotycząca atrakcyjności turystycznej Hiszpanii z perspektywy polskiego turysty

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel

image_pdf