Prokuratura i policja a przestępczość zorganizowana

PRACA LICENCJACKA- WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM.AL.GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

Wstęp

Rozdział I
1. MIEJSCE PROKURATURY W STRUKTURACH RP
1.1. Prokuratura- podstawowe definicje oraz uwarunkowania konstytucyjne
1.2. Tradycje organów prokuratorskich w Polsce. Prokuratura w PRL-u
1.3. Prokuratura w demokratycznym państwie prawa – uwagi sceptyczne
1.4. Prokurator w postępowaniu operacyjno – rozpoznawczym

Rozdział II
2. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE
2.1. Geneza i istota przestępczości zorganizowanej
2.2. Przestępczość zorganizowana a odczucia ludności
2.3. Przestępczość zorganizowana a polityka. Ideologia działań mafijnych
2.4. Mapa wpływów przestępczości zorganizowanej w Polsce
2.5. Uregulowania prawne

Rozdział III
3. ZWALCZANIE I PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE
3.1. Projekt współpracy organów państwowych
3.2. Krajowy program przeciwdziałania przestępczości
3.3. Policja wobec przestępczości zorganizowanej
3.4. Policja polska wobec międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
3.5. Polskie osiągnięcia w zwalczaniu przestępczości w roku 2001/ 2002

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf