Prokurator jako organ postępowania karnego

Praca magisterska napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. oceniona na 4. liczba stron 63, czcionka 14.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego
§ 1. Pojęcie uczestników
§ 2. Rodzaje uczestników procesu karnego
Rozdział II.
Prokurator jak organ prowadzący postępowanie przygotowawcze
1.1 Struktura prokuratury
1.2 Zadania prokuratury
1.3 Zasady działania prokuratury
§ 2. Prokuratora jako organ nadzorujący postępowanie przygotowawcze
Rozdział III.
Prokurator w postępowaniu sądowym
§ 1. Prokurator jako oskarżyciel publiczny
§ 2 Prokurator jako rzecznik interesu społecznego
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf