Projektowanie systemu zarządzania jakością w firmie BWR sp.z o.o.

praca dyplomowa

1.System zarządzania jakością zgodny z normami ISO serii 9000 3
2. Przygotowanie i wdrożenie systemu 7
3. System zarządzania jakością – BWR sp. z.o.o. 10
3.1.Normy. 12
3.2.Normy powołane –BWR 14
3.3.Terminy i definicje. 16
3.4. System zarządzania jakością. 18
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa 25
3.6. Zarządzanie zasobami. 29
3.7. Realizacja wyrobu. 32
3.8. Pomiary, analiza i doskonalenie. 37

image_pdf