Projekt sieci lokalnej małego przedsiębiorstwa

Praca inżynierska na 82 strony.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH 4
1.1. Pojęcie sieci komputerowych 4
1.2. Składniki sieci komputerowych 5
1.3. Rodzaje i architektura sieci komputerowych 11
1.3.1. Topologie lokalnych sieci komputerowych 11
1.3.2. Sieci bezprzewodowe 15
1.3.3. FDDI 19
1.3.4. ATM 20
1.3.5. Sieci rozległe 21
1.4. Bezpieczeństwo sieci komputerowych 24

ROZDZIAŁ II. LOKALNA SIEĆ KOMPUTEROWA 27
2.1. Sprzęt 27
2.2. Oprogramowanie 29
2.3. Systemy operacyjne i oprogramowanie serwerów 36
2.4. Podział na strefy (IDS, DMZ) 40

ROZDZIAŁ III. PROJEKT LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Z DMZ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i wymagania projektowe 47
3.2. Projekt i struktura sieci 49
3.2.1. Urządzenia aktywne 52
3.2.2. Sieciowy system operacyjny 57
3.2.3. Projekt strukturalnego okablowania budynku 58
3.2.4. Konfiguracja 62
3.2.5. Montaż i eksploatacja 64
3.2.6. Kosztorys 69

ZAKOŃCZENIE 71

BIBLIOGRAFIA 73

SPIS TABEL 75

SPIS RYSUNKÓW 76

ANEKS 77

image_pdf