Projekt sieci lokalnej małego przedsiębiorstwa

Praca inżynierska na 84 strony.

WSTĘP  4
ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH 5
1.1 Historia sieci 5
1.2 Organizacje ustanawiające standardy 7
1.3 Ograniczenia wynikające ze specyfikacji standardów 8
1.4 Model referencyjny OSI 9
1.5 Typy sieci lokalnych  12
1.6 Topologie sieci lokalnych  15
1.7 Przewodowe media transmisyjne 19
1.8 Elementy sieci komputerowych 29
1.8.1 Sprzętowe elementy składowe  30
1.8.2 Oprogramowanie 34
1.8.3 Sieci lokalne bez koncentratora 35
1.8.4 Sieci koncentratorowe 36
ROZDZIAŁ 2 WSPÓŁCZESNE STANDARDY SIECI LOKALNYCH  38
2.1 Ethernet  38
2.2 Interfejsy międzynośnikowe MDI dla sieci Ethernet  39
2.3 Fast Ethernet 43
2.4 Gigabit Ethernet  46
ROZDZIAŁ 3 URZĄDZENIA FIRMY CISCO 49
ROZDZIAŁ 4 PROJEKT SIECI LOKALNEJ MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA 52
4.1 Wstęp  52
4.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa 52
4.3 Analiza firmy  56
4.4 Określenie wymagań projektowych 57
4.5 Projekt sieci  58
4.5.1 Projekt logiczny sieci oraz przyjęte rozwiązania  58
4.5.2 Projekt strukturalnego okablowania budynków 60
4.5.3 Podłączenie do Internetu 67
4.5.4 Opis pomieszczenia dystrybucyjnego 68
4.5.5 Konfiguracja sieci 71
4.5.6 Kosztorys 73
ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 80
SPIS RYSUNKÓW 81
STRESZCZENIE 84

image_pdf