Projekt sieci komputerowej dla administracji samorządowej miasta powiatowego

Temat pracy inż. „Projekt sieci komputerowej dla administracji samorządowej miasta powiatowego”. Projekt na istniejącym budynku łącznie składa się z 94 stron.

1.Cel pracy
2.Opis administracji samorządowej powiatu świdnickiego
Infrastruktura budynku administracji
3. Analiza potrzeb administracji powiatowej
4. Określenie wymagań projektowanej sieci
5. Projekt logiczny sieci, koncepcja rozwiązania
6. Konfiguracja serwerów
7. Punkt dystrybucyjny
8. Okablowanie
9. Projekt podłączenia do Internetu
10. Konfiguracja sieci
11. Zabezpieczenia
12. Kosztorys
13. Podsumowanie
14. Literatura
15. Spis rysunków
16. Karty katalogowe

image_pdf