Projekt komunikacji marketingowej siec HEYAH

praca dodatkowa w toku studiów

1.WSTĘP.

1.1 Uzasadnienie wyboru danej oferty i regionu geograficznego objętego promocją.
1.2 Charakterystyka firmy oraz promowanej przez nią oferty.
1.3 Pozycjonowanie oferty.
1.4 Zarys strategii dystrybucji.
1.5 Zarys strategii cenowej.
1.6 Moment czasowy rozpoczęcia realizacji strategii promocji oraz planowany okres jej trwania.

2. ODBIORCY PROMOCJI MARKETINGOWEJ.

3. CELE PROMOCJI MARKETINGOWEJ.

4. IDEA PRZEKAZU PROMOCYJNEGO I KONSTANSE PROMOCYJNE.

5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOTION – MIXU.

5.1 Reklama.
5.2 Udział w imprezach targowo-wystawienniczych.
5.3 Gadżety i upominki promocyjne.

6. WIELKOŚĆ I STRUKTURA WYDATKÓW NA PROMOCJE MARKETINGOWĄ.

7. PROGRAM WDROŻENIA STRATEGII PROMOCYJNEJ

image_pdf