Projekt instalacji do wykorzystania wody opadowej

PRACA DYPLOMOWA OBRONIONA W 2002R W TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PRACA WYRÓŻNIONA NA KONKURSIE NOT-u

CZĘŚĆ OPISOWA
1.WODA JAKO DAR NATURY
2.ZAKRES STOSOWANIA WODY OPADOWEJ
3.INSTALACJA DO WYKORZYSTANIA WODY OPADOWEJ
3.1.Powierzchnie do wyłapywania wody deszczowej
3.2.Magazynowanie
3.3.Rozdział wody deszczowej

CZĘŚĆ PROJEKTOWA
1.OPIS TECHNICZNY
1.1.Cel opracowania
1.2.Charekterysyka obiektu
1.3.Instalacja sanitarna
-wodociąg
-kanalizacja
2.INSTALACJA DO WYKORZYSTANIA WODY OPADOWEJ
2.1.Powierzchnia do wyłapywania deszczówki
2.2.Ilość zbieranej wody opadowej
2.3.Wyliczenie rocznego zapotrzebowania na wodę dla celów sanitarno – porządkowych w gospodarstwie domowym
2.4.System do zbierania i odprowadzania wody deszczowej
2.5.Magazynowanie
2.6.Wyposażenie zbiornika
2.7.Schemat instalacji wewnętrznej
3.DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA DO WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ KESSEL
4.KONSERWACJA
5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WARTOŚĆ INSTALACJI
6. KOSZT WYKONANIA INSTALACJI
7.PODSUMOWANIE
8.RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI
9. BIBLIOGRAFIA

image_pdf