Projekt dwuwałkowej skrzyni biegów

Praca Magisterska

Spis treści
1. Wstęp 2
2. Wiadomości ogólne o skrzynkach biegów 3
3. Obliczenia 20
4. Zestawienie wyników 74
5. Wnioski 75
6. Tabele i wykresy 76
7. Literatura 78
(Praca zawiera również rysunek złożeniowy skrzyni)

image_pdf