Projekt doradczy dla przedsiębiorstwa

88 stron, 31 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych    5
1.1. Istota i charakter podatku dochodowego od osób prawnych    5
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy    7
1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    12
1.4. Techniki poboru podatku    14
1.5. Zmiany w opodatkowaniu osób prawnych    20

Rozdział II.  Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „x”    24
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa    24
2.2. Forma prawna    25
2.3. Przedmiot i zakres działania    26
2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie    31

Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa „X” 33
3.1. Ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa „X”    33
3.2. Wstępna analiza bilansu    34
3.3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat    41
3.4. Analiza podstawowych wskaźników finansowych    42

Rozdział IV.  Projekt doradczy    46
4.1. Przedmiot opodatkowania dochodu w przedsiębiorstwie    46
4.2. Przychody i koszty uzyskania przychodu    47
4.3. Podstawa opodatkowania    62
4.5. Odliczenia od dochodu    66
4.6. Wnioski wynikające z projektu    74

ZAKOŃCZENIE    78
BIBLIOGRAFIA    80
SPIS TABEL    82
ANEKS    83

image_pdf