Programy lojalnościowe

124 strony, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1. Lojalność jako element zachowania konsumenta na rynku    7
1.1. Lojalność a satysfakcja klienta    7
1.2. Lojalność a przywiązanie do marki    17
1.3. Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych    21
1.4. Ochrona praw konsumenta w Polsce    34

Rozdział II. Programy lojalnościowe jako działania systemowe służące do budowania i kształtowania lojalności    37
2.1. Program lojalnościowy skutecznym narzędziem marketingowym    37
2.2. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania programów lojalnościowych    50
2.3. Czynniki kształtujące lojalność klienta    53
2.4. Czynniki ryzyka dla firm wynikające z programów lojalnościowych    56

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa T-Mobile Polska S.A.    60
3.1. Historia przedsiębiorstwa T-Mobile Polska S.A.    60
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa T-Mobile Polska S.A.    67
3.3. Charakterystyka klientów przedsiębiorstwa T-Mobile Polska S.A.   69
3.4. Polityka rozwoju firmy    73

Rozdział IV.  Ocena i skuteczność realizowanych programów lojalnościowych w przedsiębiorstwie    83
4.1. Działania marketingowe prowadzone przez firmę    83
4.1.1. Reklama    83
4.1.2. Sprzedaż osobista    85
4.1.3. Promocja sprzedaży    86
4.1.4. Public relations    95
4.1.5. Sponsoring    97
4.2. Program lojalnościowy 103
4.3. Ocena realizowanych planów jakościowych    18
4.4. Pozycja T-mobile na rynku usług telefonii komórkowej    110

Zakończenie    117
Bibliografia    120
Spis tabel i rysunków    124

image_pdf