Profile okienne i drzwiowe

Magisterska
Politechnika Rzeszowska

Spis treści
Spis treści 3
Wstęp 4
1. Wprowadzenie
1.1. Konstrukcja , budowa i ogólny podział okien 5
1.2. Okna połaciowe – charakterystyka 14
1.3. Stylistyka okien a wygląd elewacji 19
1.4. Kształt okien a oświetlenie wnętrz 21
1.5. Wytyczne przy projektowaniu okien 25
2. Profile drewniane
2.1. Okna drewniane-wprowadzenie 26
2.2. Drewniane profile okienne 28
2.3. Profile drewniano-aluminiowe 31
2.4. Przegląd rynku drewnianej stolarki okiennej 33
2.5. Konserwacja profili drewnianych 37
3. Profile z tworzyw sztucznych
3.1. Okna z tworzyw sztucznych-wprowadzenie 38
3.2. Profile z PVC – przegląd profili na rynku polskim 40
3.3. Profile z fiberglassu – wprowadzenie , rodzaje 63
3.3 Konserwacja profili z tworzyw sztucznych 66
4. Profile aluminiowe
4.1. Profile aluminiowe-wprowadzenie 67
4.2. Profile aluminiowe 70
5. Porównanie profili drewnianych , z PCV i aluminiowych 103
6. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła 105
6.1. Przykład obliczeniowy 105
6.2. Zestawienie tabelaryczne 107
6.3. Podsumowanie i wnioski 248
7. Spis literatury , norm i aprobat 249

image_pdf