Produkty depozytowo-oszczednościowe Banku PKO BP

Praca licencjacka 40 stron
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Wstęp
Rozdział I Ogólne informacje dotyczące depozytów
1.1 Kategorie depozytów
1.2 Formuły depozytów
1.3 Gwarantowanie depozytów w Polsce

Rozdział II Charakterystyka Banku PKO BP
2.1 Ogólna charakterystyka Banku PKO BP
2.2 Charakterystyka produktów depozytowo-oszczędnościowych oferowanych przez Bank PKO BP
2.3 Stopień korzystania przez klientów detalicznych z produktów depozytowo-oszczędnościowych Banku PKO BP

Podsumowanie i wnioski końcowe
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

image_pdf