Produkt jako jeden z czynników wpływających na zachowanie konsumenta na rynku

Praca licencjacka napisana w 2002 roku, obroniona w WSH w Kielcach

Wstęp.
Rozdział 1. Wprowadzenie.
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu .
Rozdział 2. Wpływ produktu na zachowanie konsumenta.
2.1. Charakterystyka produktu.
2.1.1. Pojęcie produktu.
2.1.2. Podział produktów.
2.1.3. Funkcje i atrybuty produktu.
2.2. Oddziaływanie poszczególnych cech produktu
na postępowanie nabywców.
2.2.1. Produkt fizyczny.
2.2.2. Marka.
2.2.3. Opakowanie.
2.2.4. Visual merchandising – oferowanie i prezentacja towarów
w miejscu sprzedaży.
2.2.5. Cena.
2.2.6. Dystrybucja, asortyment.
2.2.7. Usługi przy- i po-sprzedażne.
2.3. Cykl życia produktu.
Rozdział 3. Zachowania konsumenta.
3.1. Treść i zakres pojęcia.
3.2. Rodzaje zachowań.
3.3. Etapy postępowania konsumenta na rynku.
3.4. Uświadomienie potrzeby.
3.5. Identyfikacja sposobów zaspokajania potrzeby.
3.6. Ocena alternatyw wyboru.
3.7. Zakup i jego ocena.
Rozdział 4. Badanie wpływu poszczególnych cech produktu na konsumenta.
4.1. Cel, przedmiot, zakres badań i metody badawcze.
4.2. Analiza danych.
4.3. Wnioski z analizy danych.
Zakończenie.
Spis rysunków.
Spis tabel.
Bibliografia.
Załącznik.

image_pdf