Produkt jako jeden z czynników wpływających na zachowanie konsumenta na rynku

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ma 77 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie marketingu

Rozdział 2. Wpływ produktu na zachowanie konsumenta
2.1. Charakterystyka produktu
2.1.1. Pojęcie produktu
2.1.2. Podział produktów
2.1.3. Funkcje i atrybuty produktu
2.2. Oddziaływanie poszczególnych cech produktu na postępowanie nabywców
2.2.1. Produkt fizyczny
2.2.2. Marka
2.2.3. Opakowanie
2.2.4. Visual merchandising – oferowanie i prezentacja towarów w miejscu sprzedaży
2.2.5. Cena
2.2.6. Dystrybucja, asortyment
2.2.7. Usługi przy- i po-sprzedażne
2.3. Cykl życia produktu

Rozdział 3. Zachowania konsumenta
3.1. Treść i zakres pojęcia
3.2. Rodzaje zachowań
3.3. Etapy postępowania konsumenta na rynku
3.4. Uświadomienie potrzeby
3.5. Identyfikacja sposobów zaspokajania potrzeby
3.6. Ocena alternatyw wyboru
3.7. Zakup i jego ocena

Rozdział 4. Badanie wpływu poszczególnych cech produktu na konsumenta
4.1. Cel, przedmiot, zakres badań i metody badawcze
4.2. Analiza danych
4.3. Wnioski z analizy danych

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
Załącznik

image_pdf