Produkt i jego promocja na przykładzie Sokołowskich Zakładów Mięsnych

Licencjacka. Ma 62 strony. Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi.

WSTĘP 3
1. Etapy rozwoju nowego produktu 5
1.1. Produktu i jego cechy 5
1.2. Etapy cyklu życia produktu 8
1.3 Proces powstania nowego produktu i jego wprowadzenie na rynek 11
2. Rola promocji wprowadzania produktu na rynek w Zakładach Mięsnych w Kole S. A. 17
2.1. Rozwój nowego produktu i jego analiza 17
2.2 Promocja jako instrument marketingu 28
2.3. Rola narzędzi marketingu – mix 37
2.4. Rola promocji w procesie wprowadzania na rynek nowych produktów 46
3. Strategia promocji produktu i jego charakterystyka 47
3.1. Przedmiot działalności Zakładów Mięsnych i struktura organizacyjna 47
3.2. Pozycja na rynku wyrobów mięsnych „Sokołów” S. A. – Oddział Zakłady Mięsne w 51
3.3. Rola promocji w Firmie i jej kształtowanie się. 54
3.4. Polityka cen i dystrybucja 57
4. Zakończenie 61
5. Spis Literatury 62

image_pdf