Produkcja roślinna

45 stron, 26 pozycji w bibliografii

1. Wstęp i przegląd piśmiennictwa.

2. Cel pracy źródła danych wyjściowych i metodyka opracowania

3. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu (województwa) i danego gospodarstwa
3.1. Klimat
3.2. Gleby
3.3. Ukształtowanie terenu
3.4. Układ wodny

4. Opis działalności rolniczo- gospodarczej
4.1. Produkcja roślinna
4.2. Produkcja zwierzęca
4.3. Zatrudnienie
4.4 Rynki zbytu i zaopatrzenia

5. Zwięzłe informacje o podstawowych elementach agrotechniki, realizowanej w gospodarstwie
5.1. Dobór i następstwa gatunków w zmianowaniu.
5.2. Uprawiane odmiany
5.3. Nawożenie organiczne i mineralne
5.4. Technika siewu i zbioru
5.5. Pielęgnacja i ochrona uprawianych roślin

6. Szczegółowa charakterystyka stosowanej techniki uprawy roli, jej ocena w świetle współczesnej wiedzy i rozwiązań profilaktycznych
6.1. System uprawy roli
6.2. Zabiegi podstawowe

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf