Procesowe zarządzanie jakością na przykładzie wybranego sklepu AGD

91 stron, 49 pozycji w bibliografii

WSTĘP

1. PRZEGLĄD LITERATURY DOTYCZĄCEJ PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością
1.2 Usługi, usługi handlowe
1.3 Jakość usług handlowych
1.4 Mikroprzedsiębiorstwo – specyficzne cechy
1.5 Wyniki badań dotyczących zarządzania jakością w małych firmach
1.6 Podsumowanie

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „ARGED” ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
2.1 Ogólne informacje o firmie
2.2 Zatrudnienie i struktura organizacyjna
2.3 Przedmiot handlu
2.4 Dostawcy, klienci i konkurencja
2.5 Promocja sklepu
2.6 Działania projakościowe
2.7 Procesy realizowane w firmie
2.8 Podsumowanie

3. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W SKLEPIE AGD Z WYKORZYSTANIEM PODEJŚCIA PROCESOWEGO
3.1 Wprowadzenie
3.2 Opracowanie mapy procesów, wejść, wyjść i ich celów
3.3 Diagramy przebiegu wybranych procesów
3.3.1 Proces reklamacji
3.3.2 Proces sprzedaży
3.3.3 Proces wymiany
3.4 Metody i techniki przydatne w analizowaniu wybranych procesów
3.4.1 Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy
3.4.2 Metoda ABC Pareto
3.5 Opracowanie mierników procesów
3.6 Korzyści z proponowanego rozwiązania
3.7 Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
ZAŁĄCZNIKI

image_pdf