Proces badania i oceny zdolności kredytowej osób fizycznych

licencjacka, obroniona w 2004 na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, ocena dobry, 67 stron, bardzo dobrze opracowana pod względem merytorycznym i graficznym.

Wstęp
1. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego
1.1. Natura i Źródła ryzyka kredytowego
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem)
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego
3. Analiza zdolności kredytowej osób fizycznych w praktyce BGŻ S.A.
3.1. Charakterystyka BGŻ S.A. i jego miejsce na detalicznym rynku bankowym
3.2. Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego w BGŻ S.A.
3.2.1. Ocena formalna wniosku kredytowego
3.2.2. Analiza finansowa
3.2.3. Analiza jakościowa
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel
Załączniki
Załącznik nr 1 – kryteria negatywne stosowane w BGŻ S.A.
Załącznik nr 2 – sygnały ostrzegawcze w procesie kredytowym BGŻ S.A.

image_pdf