Procedury windykacji należności na przykładzie FUS

Ta praca nie została nigdzie jeszcze oddana, brakuje w niej jeszcze zakończenia

WSTĘP

ROZDZIAŁ I SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE

1.1 Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce
1.2 Dotychczasowy system ubezpieczeń społecznych w Polsce
1.3 Reforma ubezpieczeń społecznych
1.4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie

ROZDZIAŁ II PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI FUS
2.1 Tytuł wykonawczy
2.2 Dochodzenie należności FUS w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.2.1 Egzekucja własna
2.2.1.1 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
2.2.1.2 Egzekucja z rachunków bankowych
2.2.1.3 Egzekucja z wierzytelności pieniężnych.
2.2.1.4 Egzekucja z ubezpieczenia społecznego
2.2.2 Egzekucja prowadzona przez urzędy skarbowe
2.3 Dochodzenie należności FUS w trybie przepisów Ustawy Kodeks postępowania cywilnego
2.3.1 Komornik i sąd rejonowy jako organy egzekucyjne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
2.3.2 Zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową
2.3.3 Skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika
2.3.4 Wyjawienie majątku
2.4 Prawne zabezpieczenia wierzytelności FUS
2.4.1 Hipoteka ustawowa
2.4.2 Zastaw ustawowy
2.5 Przeniesienie odpowiedzialności na osobę trzecią

image_pdf