Procedura uproszczona

praca dyplomowa o procedurach celnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA CEŁ I PROCEDUR CELNYCH 5
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 5
1.2. Cła jako narzędzie polityki państwa 11
1.3. Rola ceł w unii celnej 14
1.4. Polska polityka celna i regulacje prawne dotyczące procedur celnych 16
1.5. Rodzaje procedur celnych 22
ROZDZIAŁ 2. PROCEDURY CELNE W OBROCIE GOSPODARCZYM 25
2.1. Procedura składu celnego 25
2.2. Procedura uszlachetniania czynnego 33
2.3. Procedura odprawy czasowej 36
2.4. Procedura uszlachetniania biernego 38
2.5. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną 41
ROZDZIAŁ 3. PROCEDURY UPROSZCZONE STOSOWANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 44
3.1. Zgłoszenia celne w trybie standardowym 44
3.2. Zgłoszenie celne w trybie uproszczonym 53
3.3. Złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych 59
3.4. Wpis do rejestru 61
ROZDZIAŁ 4. OBRÓT GOSPODARCZY Z KRAJAMI UE PO 1 MAJA 2004 R. W ASPEKCIE STOSOWANIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ 67
4.1. Ogólne zasady stosowania procedur uproszczonych w Unii Europejskiej 67
4.2. Formy procedury uproszczonej w przepisach UE 71
4.3. Korzyści i koszty związane z funkcjonowanie procedur uproszczonych realizowanych przez przedsiębiorstwo i przez AC 81
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 87

image_pdf